Projekt MSK

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na projekt

„Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1“

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 500 tisíc korun na realizaci projektu „Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1.“
Cílem projektu bylo realizovat stavbu fyzického designového modelu vozu v měřítku 1:1 a dokončit tak vývoj designu nového kabrioletu sportovního elektromobilu StudentCar SCE.

Pro dosažení tohoto cíle byly realizovány následující činnosti:

• Vývoj designu vozu StudentCar SCE
• Technologie víceosého frézování dílů modelu StudentCar SCE
• Vývoj světel pro vůz StudentCar SCE
• Zapojení světelného okruhu a elektrických zařízení

Do vývoje designu kabrioletu StudentCar SCE se podařilo zapojit studenty VŠ a SŠ a to jak na platformě předmětů standartní výuky, včetně několika absolventských prací, tak rovněž formou volnočasových aktivit.
„Díky poskytnuté dotaci bylo možno se studenty realizovat atraktívní špičkový projekt, který propojil výuku s vývojem a umožnil tak studentům aplikovat moderní technologie 3D tisku, či víceosého CNC obrábění.“ uvedl Petr Tomčík, vedoucí týmu StudentCar.

Díky stavbě designového modelu v měřítku 1:1 bylo možno provést ověření ergonomie a působivosti vzhledu reálných povrchů, včetně využití funkčních prvků a komponent v interiéru i na karoserii vozu.
Oficiální představení designové studie nového kabrioletu StudentCar SCE proběhne v září.

Moravskoslezskému kraji, patří mnohokráte dík za poskytnutí dotace na realizaci projektu. Dotace výrazně přispěla k propojení vývojových a výukových aktivit a vychovávat tak špičkové odborníky.
Kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D., tel.: +420 597 324 299, e-mail: petr.tomcik@vsb.czWWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 26. 7. 2017-08:13 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek