STOČ 2017

Soutěž studentské tvůrčí a odborné činnosti

Letos proběhla dne 26.5.2017, pod záštitou děkanky FMMI, prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., Soutěž studentské tvůrčí a odborné činnosti (STOČ 2017) .

Soutěžní práce byly rozděleny do dvou sekcí:

  • Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika.
  • Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech.

Přihlášené práce a hodnotící komise:

Sekce Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika

Komise:
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. – VŠB-TUO
Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE – UJEP v Ústí nad Labem
MgrA. Martin Surman – UTB
Ing. Petr Vodička, Ph.D. – ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Jiří Martiník – EKOVA ELECTRIC a.s.
Ing. Jaroslav Váňa – Bosh Rexroth, spol. s.r.o.
Ing. Lumír Kocián – KVP servis s.r.o.

Studentské práce:
1. Kateřina Foldynová (VŠB-TUO) – Mechanické vlastnosti 3D tisku
2. Bc. Eva Ptáčková (ČVUT) – Tepelné zpracování dutých tyčí z bórové oceli 22MnB5 na rámy automobilových sedaček
3. Adriana Čermáková (VŠB-TUO) – Ověření technologií lepení pro hliníkové slitiny
4. Adam Kostura (VŠB-TUO) – Realizace interiéru studie StudentCar SCX3
5. Tomáš Werner (UTB) – Návrh designu výukové elektro bugyny
6. Marián Ščipa (UTB) – Návrh designu výukové elektro bugyny
7. Jakub Heretik (VŠB-TUO) – Obrábění dřevovláknitých a designových materiálů
8. Robin Holuša (VŠB-TUO) – Re-design elektromobilu StudentCar SCX3
9. Jakub Hanuš (UJEP) – Vliv povlaku NIT na životnost kontaktních ploch elektrod pro bodové odporové svařování automobilové karoserie.
10. Bc. Valeriya Drachyová (ČVUT) – Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 pro leteckou techniku
11. Bc. Darina Nguyen (UJEP) – Strukturní analýzy slitiny typu AlSi12CuNiMg0,5Mn0,3 pro dopravní techniku

Sekce Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech

Komise:
Ing. Eva Švecová, Ph.D. – VŠB-TUO
Ing. Jarmila Filipová – EKOVA ELECTRIC a.s.
Leona Kuchařová,Dis – EKOVA ELECTRIC a.s.
Ing. Milan Dufek – ŠKODA AUTO a.s.
doc. Ing. Milan Heger, CSc. – VŠB-TUO
Ing. Martin Zuskáč – VŠB-TUO

Studentské práce:
1. Kateryna Leshchenko (VŠB-TUO) – Analýza implementace ERP systému
2. Daniel Lešiga (VŠB-TUO) – Analýza skladby zásob rozpracované a hotové výroby ve společnosti Maxion Wheel Czech, s.r.o.
3. Lucie Bílková(VŠB-TUO) – Návrh nového systému evidence skladových zásob ve vybrané společnosti
4. Martina Gelnerová (VŠB-TUO) – Rozbor hodnocení dodavatelů ve vybrané společnosti
5. Jiří Veselský (VŠB-TUO) – Řízení nákupu a skladových zásob ve vybrané společnosti
6. Barbara Michnová (VŠB-TUO) – Řízení zásob v BONATRANS GROUP a.s.
7. Jaroslav Šedina (VŠB-TUO) – Hodnocení spolehlivosti výrobních systémů
8. Miroslav Klus (VŠB-TUO) – Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi
9. Andrei Laptev (VŠB-TUO) – Řízení o modelu parkoviště pomocí mikroprocesoru
10. Ondřej Melichařík (VŠB-TUO) – Metodika měření mechanických vlastností kompozitů
11. Bc. Jiří Štěpán (UJEP) – Hodnocení aerodynamického odporu karoserie osobního vozidla

Akce má tento program:

Registrace účastníků pro obě sekce 8.00 – 8.45 – místnost K104.
Slavnostní zahájení pro obě sekce 8.45 – 9.00 – místnost K104.
Přesunutí na místnosti:
• Sekce Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika – místnost K104
• Sekce Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech – místnost K110.

Na prezentaci každou prezentaci včetně diskuze je 15 minut.
Porada komisí 11.30 – 12.00 návrh pořadí
Ukončení pro obě sekce 12.15 – 13:15 – místnost K104.
Proslov zástupců VŠB-TUO, FMMI, proslovy zástupců UTB ve Zlíně FMK, UJEP v Ústí a ČVUT, proslovy zástupců průmyslových partnerů, předání cen.

Fotografie z průběhu akce:

Loga sponzorů věcných cen:WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 5. 6. 2017-13:33 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek