Majáles 2012

Prezentace fakulty FMMI na akci Majáles 2012 prostřednictvím prototypu sportovního automobilu.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 21. 9. 2012-13:25 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek