Dny NATO 2014

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství byla prezentována prostřednictvím vlastní expozice na Dnech NATO 2014, při této příležitosti proběhla světová premiéra sportovního elektromobilu StudentCar SCX. Na stánku FMMI byla dále výstava uměleckých odlitků a model ocelářského konvertoru. Do přípravy expozice FMMI na Dnech NATO se zapojily tyto katedry:
  • Katedra materiálů a technologií pro automobily
  • Katedra metalurgie a slévárenství
  • Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii

Fotografie z akce:WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 26. 2. 2015-16:46 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek