STOČ 2014

Pod záštitou děkanky FMMI, prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., proběhla dne 2.6.2014 na místnostech K202 a K204 soutěž studentské tvůrčí a odborné činnosti (STOČ 2014).
Fotografie z akce:

Soutěžní práce byly rozděleny do dvou sekcí:

1. Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika
2. Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech

Přihlášené práce a hodnotící komise:

Sekce „Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika“

Hodnotící komise:

 1. doc.Ing.Petr Tomčík, Ph.D. (VŠB, kat.632) – předseda komise
 2. Ing. Zdeněk Kübel (KMT International, s.r.o.)
 3. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.(Flash Steel Power, a.s.)
 4. Mgr. Klára Klepáčová (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.)
 5. Ing. Pavel Vojáček (EKOVA ELECTRIC a.s.)
 6. Ing. Jaroslav Váňa (Bosch Rexroth spol. s.r.o.)

Soutěžní práce:

 1. Borovský Kamil, Úprava, instalace, mapování a testování upraveného motoru.
 2. Folovský Lukáš, Technologie 3D tisku.
 3. Jahn Martin, Experimentální modelování teplotních cyklů.
 4. Szkandera Lukáš, Měření teplotních cyklů na jednovrstvém svarovém spoji.
 5. Vlachynský Jaroslav, Návrh stavitelného systému pro světlomet osobního automobilu.
 6. Zientek Stanislav, Designová studie jednostopého el. poháněného vozidla.

Sekce „Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech“

Hodnotící komise:

 1. doc. Ing.Radim Lenort, Ph.D. (VŠB, kat.634) – předseda komise
 2. doc. Ing. Petr Besta, Ph.D. (VŠB, kat.634)
 3. Ing. Martin Kličník, Ph.D. (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.)
 4. Ing. Milan Křižák (Varroc Lighting Systems s.r.o.)
 5. Ing. Pavel Švec, Ph.D. (VŠB, kat.638)
 6. Ing . Robert Frischer,Ph.D. (VŠB, kat.638)

Soutěžní práce:

 1. Bernatský,Daniel, Výukový program pro řízení ohřívačů větru.
 2. Hošková Petra, Analýza podnikových procesů na oddělení kvality pro implementaci ERP systému.
 3. Kornuta Filip, Výukový program pro řízení kyslíkového konvertoru.
 4. Legierski Jakub, Ekonomická analýza investiční akce Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s.
 5. Semanco Martin, Analýza nákladů přímé a nepřímé vizuální kontroly materiálu.
 6. Šlezarová Jolana, Logistická analýza toku hutního polotovaru ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
 7. Tioková Aneta, Využití shlukovačích metod pro optimalizaci procesů.
 8. Valný Roman, Návrh procesů pro řízení servisu v SAP modulu CS po zavedení transferových cen

Program:

Registrace účastníků pro obě sekce 8.30 – 9.00 - místnost K202.

Slavnostní zahájení pro obě sekce 9.00 – 9.15 - místnost K202.

Sekce Materiály a technologie pro automobily, automobilová technika – místnost K202

Předběžný časový harmonogram prezentace

1. Borovs ký Kamil 9.15 – 9.30
2. Folovský Lukáš 9.30 – 9.45
3. Jahn Martin 9.45 – 10.00
4. Szkandera Lukáš 10.00 – 10.15
5. Vlachynský Jaroslav 10.15 – 10.30
6. Zientek Stanislav 10.30 – 10.45

Porada komise 10.45 – 11.25

Sekce Měření a řízení v automobilech a průmyslových systémech - místnost K204.

Předběžný časový harmonogram prezentace

1. Bernatský,Daniel 9.15 – 9.30
2. Hošková Petra 9.30 – 9.45
3. Kornuta Filip 9.45 – 10.00
4. Legierski Jakub 10.00 – 10.15
5. Semanco Martin 10.15 – 10.30
6. Šlezarová Jolana 10.30 – 10.45
7. Tioková Aneta 10.45 – 11.00
8. Valný Roman 11.00 – 11.15

Porada komise 11.15 – 11.45

Ukončení pro obě sekce 12.00 – 12.45 – místnost K202. Vystoupení děkanky FMMI, zástupců průmyslových partnerů, předání cen.

Za ceny pro vítězné práce děkujeme sponzorům z řad průmyslových partnerů:

Bosch Rexroth spol. s.r.o.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Varroc Lighting Systems, s.r.o.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 15. 2. 2015-00:02 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek