Výstava Učeň Středoškolák Vysokoškolák

Na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák FMMI prezentovala prototypy sportovních vozů StudentCar FireLine a StudentCar SCX, v rámci interaktivní části výstavy probíhaly ukázky stavby motokáry. součásti fakultní expozice byla i výstava uměleckých odlitků.

Na přípravě expozice FMMI na Výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák se podílely tyto katedry:

  • Katedra metalurgie a slévárenství
  • Katedra materiálů a technologií pro automobily.
Fotografie z akce:


WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 26. 2. 2015-16:42 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek