Zařízení pro testování baterií první generace

Jedná se o zařízení určené pro testování trakčních baterií, které bylo vyvinuto za účelem ověřování parametrů a výběru co nejvhodnější baterie pro nově vyvíjený elektromobil. Toto zařízení umožňuje provádět testy cyklování, proudové charakteristiky, vnitřního odporu nebo testy na teplotní závislost proudu a voltampérové charakteristiky.

Výsledek byl registrován pod tímto kódem:

ČECH Radim, Petr TOMČÍK, Jiří KULHÁNEK, Martin JURÁNEK. Zařízení pro testování baterií první generace. 137/17-12-2012_F.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 22. 3. 2013-13:49 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek