Ověřená technologie montáže elektrokáry

Ověřená technologie montáže obsahuje technickou dokumentaci, která obsahuje postup při montáži elektrokáry. Dokumentace má podobu souboru technologických postupů montáže, obsahující seznamy použitých dílů a nářadí, technologické schéma montáže, poznámky k montáži, fotodokumentaci použitých dílů a fotografie, popisující postup prací, které jsou opatřeny pozicemi. Ověřená technologie montáže elektrokáry obsahuje poznatky získané v rámci výzkumu a vývoje v oblasti elektromobility, které byly realizovány přestavbou motokáry indoor 08 na elektropohon. Funkčnost elektrokáry i správnost technologie montáže byly ověřeny v podmínkách firmy MS – Kart s.r.o.

Ověřená technologie montáže – elektrokára

Aplikovaný výsledek byl registrován jako:

TOMČÍK, P., TROJAN, R., DOBROVODSKÁ, N., KLAUS, P., BUŘVAL, L., ZBOŽÍNEK, V. Ověřená technologie montáže elektrokáry, evidenční čís. 017/08-09-2011_OTWWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 20. 3. 2013-09:39 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek