Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně

Jedná se o zařízení pro testování nápravy s lichoběžníkovou konstrukcí, obsahující kompletní skupinu kotoučové brzdy s cílem vyvodit co nejreálnější momentové zatížení vznikající při procesu brždění. Zařízení obsahuje další mechanismy umožňující připojení čtyř servoválců, kterými lze vyvozovat silové účinky setrvačných a gravitačních sil a experimentálně tak modelovat zatížení nápravy, ke kterému dochází při jízdě vozidla, včetně simulace mezních stavů (průjezd zatáčkou, brždění). Zařízení umožňuje porovnání experimentů a matematických modelů.

Funkční vzorek vznikl v rámci řešení projektu SP2016/69 Vývojové zkoušky a studie vybraných komponent vozidel

Výsledek byl registrován pod kódem:

TOMČÍK, Petr, Michal BURÁŇ, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Radim TROJAN, Daniel OČENÁŠ, Petr FOJTÍK a Tomáš PAWLENKA. Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně. Evidenční čís 063/20-12-2016_F.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 21. 3. 2017-12:32 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek