EkoCar

Institut progresivních technologií v automobilovém průmyslu dává svým studentům, ale také žákům, kteří se rozhodli rozšiřovat své vědomosti v rámci volnočasové aktivity, možnost, vzdělávat se přímo v laboratořích, na konkrétních projektech a teoretická část zde tvoří pouze doplněk části praktické. Projekt EkoCar, který se uskutečnil na jaře 2009 a na podzim 2009 bude pokračovat, byl zaměřen přímo na cílovou skupinu, tedy žáky 6. a 7. tříd, kterým měl vhodným způsobem „vypěstovat“ vztah k oblasti technických oborů, přesněji k oblasti automobilového průmyslu. Žáci byli osloveni na svých základních školách, kde jim byl představen připravovaný projekt. V rámci tohoto projektu si žáci základních škol pod odborným dohledem pracovníků institutu postupně složili motokáry a dozvěděli se další důležité informace, týkající se dané problematiky. Celý projekt byl podrobně vypracován tak, aby byl vhodný pro věkovou skupinu, které je určen. Cílem projektu je především získat si své budoucí studenty technických oborů a to tak, že již v ranném věku je jim vštěpováno po malých částech a ve formě pro ně pochopitelné, čtení technické dokumentace, základy obrábění, technologie montáže automobilů atd. Odměnou za jejich 3 měsíční úsilí jim byla projížďka na vlastnoručně sestavených motokárách, která měla velký ohlas.

WWW stránky EkoCarWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 20. 10. 2009-13:53 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek