IRP ROZVOJ 2014

Na VŠB-TUO, Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, na Katedře materiálů a technologií pro automobily byla vybudována výzkumně výuková laboratoř moderních technologií víceosého obrábění, vybavená pětiosým CNC frézovací centrem pro technologickou podporu aplikací kompozitních materiálů při prototypových stavbách vozidel a automobilového designu. Nově vybudovaná laboratoř technologie víceosého CNC obrábění poskytuje studentům jedinečnou možnost realizovat vysoce atraktivní projekty, na aplikace nových špičkových materiálů v oblasti stavby prototypů sportovních automobilů. Nová laboratoř rovněž nastartovala zintenzivnění spolupráce s celou řadou průmyslových podniků a univerzit.

Pro manipulaci s polotovary byl dále zakoupen jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 3,2 t.

Proběhla příprava a zadání studentských projektů se zaměřením na problematiku designu a prototypovou stavbu studentům. V rámci těchto aktivit proběhla společná výuka studentů oboru Materiály a technologie pro automobilový průmysl v designových atelierech ve Zlíně zaměřená na problematiku modelování designerského projektu vozu, dále byly vyhlášena a probíhá soutěž kde studenti řeší návrh designu karoserie funkčního vzorku vozu StudentCar Electric.

Fotografie ze studentských projektůWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-16:52 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek