Mikrofrézování

Tisková zpráva k ukončení projektu:

„Vývoj aplikace technologie mikrofrézování pro prototypovou výrobu optických ploch automobilových světlometů“.

Statutární město Ostrava poskytlo finanční dotaci na projekt 1687/2016/SaS „Vývoj aplikace technologie mikrofrézování pro prototypovou výrobu optických ploch automobilových světlometů“.
Tato vyvinutá technologie mikrofrézování je komplexní systém, který v sobě zahrnuje na vstupu ověření mechanických vlastností obráběného materiálu pomocí tvrdoměru pro verifikaci dodaného materiálu a nastavení optimálních řezných podmínek. Nedílnou součástí této technologie je precizní tepelné upnutí nástroje pro jakostní plochy a využití vysokootáčkového vřetene pro obrábění mikroskopických optických ploch pomocí „mikro“ nástrojů. Na konci procesu je posouzení kvality obrobených ploch pomocí drsnoměru a fotometrických měření. Vyvinutá technologie je silný nástroj, který podpoří další aplikovaný výzkum a vývoj a podpoří spolupráci univerzity s průmyslovou praxí.

Obr. 1. Světlomet pro novou generaci sportovního elektromobilu StudentCar SCX, jehož optické plochy byly dokončeny vyvinutou technologií mikrofrézování.

Vyvinuta technologie mikrofrézování doplní a zkvalitní výuku studentů a umožní další řešení studentských prací, které spojují výuku s výzkumem a vývojem při stavbě prototypů automobilů v aplikacích, které vyžaduji tento komplikovaný a specializovaný proces strojního obrábění.

Cílem projektu byl vývoj aplikace technologie mikrofrézování pro prototypovou výrobu optických ploch. Tento cíl byl bezezbytku splněn. Rovněž byly dosaženy i další přínosy, které byly vytyčeny v projektovém záměru jako např. navýšení znalostní báze řešitelského pracoviště, s pozitivním přínosem pro kvalitu výuky a zlepšení podmínek pro tvůrčí práci studentů.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou finanční podporu.WWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 30. 1. 2017-13:30 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek