Popularizace přírodovědných a technických oborů


Na tomto webu je zdokumentována účast na řešení projektu za FMMI.
Cíl projektu:Popularizace vědy, technických a přírodovědných oborů. Podpora výuky technických a přírodovědných oborů
Aktivity:Věda a technika v ulicích
Podpora výuky technických oborůWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-07:51 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek