StudentCar

Projekt vzniklý na základě grantového úkolu MŠMT ČR v rámci Národního programu výzkumu II – 2E Lidské zdroje (2E06013) nastartoval stavbu automobilových prototypů na VŠB TUO.

WWW stránky StudentCarWWW server aktualizován dne 17. 3. 2022-07:52 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-16:59 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek