StudentCar

Projekt vzniklý na základě grantového úkolu MŠMT ČR v rámci Národního programu výzkumu II – 2E Lidské zdroje (2E06013) nastartoval stavbu automobilových prototypů na VŠB TUO.

WWW stránky StudentCarWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-16:59 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek