Svařování a lepení

Náplň předmětu zahrnuje seznámení se s nejpoužívanějšími metodami svařování, tj. MIG/MAG, TIG, obalená elektroda, dále se základními technologiemi pájení a lepení. Z teoretického základu bude rozebrán vznik svarového (pájeného, lepeného spoje), struktura tavného svaru, vady ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Podstatnou náplní předmětu bude problematika svařování jednotlivých vybraných materiálů. Jedná se o svařitelnost uhlíkových konstrukčních ocelí, mikrolegovaných, vysokopevných a pozinkovaných ocelí. Kromě toho bude pozornost zaměřena na spojování hliníkových a titanových slitin a plastů. U každé skupiny materiálů bude probrána metalurgie svařování (spojování), dále vhodné metody spojování, specifická úskalí a doporučená technologická opatření. Studenti se seznámí se zásadami návrhu spojů. Předmět zahrnuje nedestruktivní metody zkoušení svarových spojů. Studentům bude nabídnuta možnost získat svářečský průkaz v některé z svářečských škol. Ve cvičeních se bude experimentálně provádět pájení a lepení a ukázky svařování. Rovněž budou prováděny zkoušky zaměřené na zjišťování mechanických vlastností spojů.

Přednáška 1

This movie requires Flash Player 9

Přednáška 2

This movie requires Flash Player 9

Přednáška 3

This movie requires Flash Player 9

Přednáška 4

This movie requires Flash Player 9

Přednáška 5

This movie requires Flash Player 9WWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 26. 7. 2012-13:33 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek