Základy stavby silničních vozidel

V tomto předmětu se studenti seznámí s kategorizací vozidel, názvoslovím, základními částmi a ústrojími vozidel a dalšími pojmy z oblasti automobilového průmyslu. Následně jim bude přiblížena problematika jízdních odporů, pohybové rovnice, valení kola, spolupráce motoru a převodovky. Další kapitola bude věnována brzdovému systému, jeho průběhu a dráze, na kterou bude navazovat automobilové kolo a pneumatiky silničních vozidel. Na tuto problematiku naváže učivo spojky silničních vozidel, její druhy, princip funkce. Dalším učivem, které bude v rámci předmětu probíráno bude: Hydrodynamické měniče momentu, kloubové a spojovací hřídele, rozvodovky a diferenciály, nápravy silničních vozidel, karoserie a rámy silničních vozidel, řídící ústrojí silničních vozidel, brzdy a brzdové soustavy, pružící a tlumící ústrojí silničních vozidel a aktivní a pasivní bezpečnost silničních vozidel.

Přednáška 1

Přednáška 2

Přednáška 3

Přednáška 4

Přednáška 5

Přednáška 6

Přednáška 7

Přednáška 8

Přednáška 9

Přednáška 10

Fotodokumentace průběhu cvičeníWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 12. 2. 2013-14:28 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek