Bakalářský Studijní obor

Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Ústav zajišťuje výuku v novém studijním oboru Materiály a technologie pro automobilový průmysl.

Tento studijní obor je tříletý a jeho absolvent získá akademický titul bakalář (Bc.)

Profil absolventa :

Absolvent získá teoretické poznatky i praktické dovednosti bezprostředně související s automobilovou technikou, a to zejména v oblasti materiálového designu, materiálových a tepelných výpočtů, stavby automobilu a jejich tuningu, technologie výroby automobilových dílu z kovových materiálů, polymerů a kompozitu, technologie montáže automobilu, elektronických systému ve vozidlech, spalovacích motorů a alternativních pohonů. Absolvent získá rovněž poznatky z oblasti řízení výroby automobilu (ekonomiky a managementu, managementu jakosti a logistiky v automobilovém průmyslu).

Uplatnění absolventa :

  • na úrovni středního managementu v automobilkách a firmách dodávající díly pro automobily,
  • v autoservisech, autoopravnách a stanicích technické kontroly,
  • ve firmách zabývajících se stavbou, tuningem automobilových speciálů, dobových replik apod.
  • ve výzkumu a vývoji materiálů a technologií pro automobilový průmysl, při výrobě sportovního nářadí, stavbě modelů, sportovních lodí a člunů.

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu v oborech navazujícího magisterského, resp. doktorského studia na FMMI.

Nad rámec studia se studenti mohou, v rámci volnočasové aktivity, zapojit do budování automobilu v rámci projektu „StudentCar“WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 1. 8. 2016-15:17 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek