Výuka předmětu Automobilový design Zlín 2013

Vážení studenti skupiny HB3MTA01-02,

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU DESIGNU V ATELIÉRU PD FMK UTB VE ZLÍNĚ

28.1.2013

10:00 – 12:00 ubytování U12 po čtveřicích na pokoji ( občanský průkaz s sebou )
13:00 – 16:00 přednáška o kresbě a designu, dr. Zeman U4/256
16:00 – 19:00 přednáška o perspektivě, ak.sochař Podzimek U4/256

29.1.2013

9.30 – 12:00 přednáška o kompozici, ak.sochař Podzimek U4/256
13:00 – 17:00 zadání konkrétního úkolu s přednáškou o designérské kresbě,
dr. Surman U16/320

30.1.2013

9:00 – 12:00 pokračování práce na zadaném úkol, MgA Hlávka U16/320
13:00 – 17:00 pokračování práce na zadaném úkol, prof. Škarka U16/320
17:00 – 18:30 obhajoba výsledného řešení úkolu před komisí, U16/320

Ubytování i dopravu si hradí studenti z vlastních zdrojů.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 8. 1. 2013-13:14 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek