Majáles – 4.5.2011Cíl projektu:Popularizace vědy, technických a přírodovědných oborů
Podpora výuky technických a přírodovědných oborů
Aktivity:Věda a technika v ulicích
Podpora výuky technických oborů
Dne 4.5.2011 proběhla v rámci Majálesu VŠB-TUO aktivita – Věda a technika v ulicích. Cílem bylo popularizovat vědu a studium technických oborů mezi studenty a širokou veřejností, která se této akce ať už aktivně, či pasivně účastnila. K popularizaci byl využit prototyp sportovního automobilu, StudentCar FireLine a automobil Kaipan 57. Oba automobily byly kompletně postaveny našimi zaměstnanci a studenty VŠB-TUO. Prototyp sportovního automobilu StudentCar FireLine byl vystaven před rektorátem VŠB-TUO, kde si jej mohli prohlédnout jak studenti, tak široká veřejnost, která se majálesového průvodu účastnila, zatím co automobil Kaipan 57 se aktivně do tohoto průvodu zapojil, při čemž byl předtím vystaven na Alšově náměstí, kde byl k dispozici k prohlédnutí. Fotodokumentace, zachycující jak vystavení obou vozů, tak samotnou jízdu v čele průvodu Majálesu VŠB-TUO, uvádíme níže.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 31. 5. 2011-10:18 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek