Visit from university TOHOKU (JP)

Dne 25.9.2012 byla FMMI prezentována na exkurzi studentů z univerzity TOHOKU v Japonsku.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 2. 10. 2012-13:05 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek