Zařízení pro výzkum vlivu elektrického pole na spalovací proces

Zařízení umožňuje provádět experimentální výzkum procesu hoření směsi metanu s kyslíkem, bohatost směsi je regulována hmotnostními regulátory průtoku. Experiment je možno provádět se stejnosměrným napětím až 100kV.

Výsledek byl registrován pod kódem:

KLAUS, P., TOMČÍK, P. Zařízení pro výzkum vlivu elektrického pole na spalovací proces, evidenční čís. 003/06-02-2012_F.WWW server aktualizován dne 26. 5. 2021-13:33 - Tato stránka aktualizována dne 22. 3. 2013-13:48 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek