KitCar

Unikátnost projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0077 Tvorba vzdělávacích modulů pro oblast dalšího vzdělávání spočívá ve vytvoření modulů s převážně praktickou a experimentální náplní, podporující prvky týmové práce a komunikace a rozvíjející technickou tvořivost, což jsou atributy, které zaměstnavatelé palčivě postrádají u svých zaměstnanců.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou odborníci a techničtí pracovníci strojírenských podniků v rámci MSK.
Cílem projektu je tvorba modulů dalšího vzdělávání. Moduly budou tvořit ucelený průřez v oblasti strojírenství zaměřené na technologii montáže a metrologii, aplikovanou na kompletaci stavebnice experimentálního vozidla, měření parametrů spalovacích motorů a provozní měření agregátů a podvozku v průběhu jízdy experimentálního vozidla. Chceme vytvořit vzdělávací moduly, po jejichž absolvování dojde ke zvýšení odborné úrovně. Projekt zvýší schopnosti v oblasti týmové práce a komunikace, přispěje ke zvýšení samostatnosti a kreativity,zvýší povědomí a přehled o technické problematice v příbuzných a navazujících strojírenských oborech.
WWW stránky projektuWWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-07:50 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek