Propagation and marketing 2012

Název projektu:Sociální komunikace FMMI s potencionálními studenty SŠ a zájemci o zapojení do procesu popularizace studia z řad studentů VŠ

Období: 2012

Hlavní řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.

Fakulta/Součást univerzity: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl zlepšit komunikaci Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství směrem k veřejnosti, zejména pak ke studentům středních škol a studentům vysokých škol, kteří se chtějí zapojit formou volnočasových aktivit do procesu popularizace studia technických oborů. Cílem je představit Fakultu jako moderní instituci s materiálově technologickým zaměřením s přesahem do automobilového průmyslu, která nabízí celou řadu atraktivních studijních oborů, kde mají navíc studenti možnost, zapojit se, v rámci volnočasových aktivit, do stavby prototypu sportovních automobilů.

Stanovení ukazatele výkonu: Sociální komunikace se studenty, s cílem získání talentovaných studentů pro studium a následně na aktivitách výzkumu a vývoje a dalších volnočasových aktivit vedoucích ke zvýšení odborné úrovně absolventů. Měřitelné počtem marketingových a komunikačních aktivit, dále pak s přihlédnutím k demografickému vývoji populace v ČR, také počty studentů zapojených následně do aktivit výzkumu a vývoje včetně odborných volnočasových aktivit.WWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 16. 4. 2015-07:49 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek