Propagation and marketing 2014

Project number: 28/2014
Project area: IRP-propagace
Project director: doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Project title:>Popularisation of study on FMMI

V rámci této propagace proběhla celá řada akcí zaměřených na různé cílové skupiny. Pro studenty SŠ a žáky ZŠ byl připraven letní příměstský tábor, který obsahoval tyto workshopy:

  • workshop Stavba motokáry a elektrokáry,
  • workshop Stavba automobilu Kaipan 14,
  • workshop v podobě sehrávky zážitkových simulačních her s tematikou řízení průmyslových subjektů.

29.1. 2014 proběhl na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Den otevřených dveří, kde se jednotlivé katedry prezentovaly.

V rámci prohloubení spolupráce s průmyslem a propagací FMMI, byla připravena a pod záštitou děkanky FMMI, prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., proběhla Soutěž studentské tvůrčí a odborné činnosti (STOČ 2014). Cílem bylo zapojit pracovníky účastnicích se firem prostřednictvím účastí v komisích do procesů hodnocení prezentovaných studentských prací. konkrétně se to týkalo těchto firem:

  • Bosch Rexroth spol. s.r.o.
  • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
  • Varroc Lighting Systems, s.r.o.
  • Flash Steel Power, a.s.
  • EKOVA ELECTRIC a.s.

Na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák FMMI prezentovala prototypy sportovních vozů StudentCar FireLine a StudentCar SCX, v rámci interaktivní části výstavy probíhaly ukázky stavby motokáry. součásti fakultní expozice byla i výstava uměleckých odlitků.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství byla prezentována prostřednictvím vlastní expozice na Dnech NATO 2014, při této příležitosti proběhla světová premiéra sportovního elektromobilu StudentCar SCX. Na stánku FMMI byla dále výstava uměleckých odlitků a model ocelářského konvertoru.WWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 26. 2. 2015-16:46 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek