VaVpI – Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů

Název projektu: Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů

CZ.1.05/4.1.00/11.0250

Anotace:

V rámci řešení projektu proběhne přestavba za účelem modernizace prostor, původně určených pro režijní organizační složku školy. Přestavbou vznikne síť ateliérů a prototypových laboratoří, včetně laboratoře stavby modelů technologiemi víceosého CNC obrábění určených pro realizaci výuky spojenou s výzkumem a vývojem. Vlastní realizace projektu spočívá v kompletní rekonstrukci přízemí pavilonu K se změnou vnitřní dispozice, včetně instalace a zprovoznění technologií. Součástí řešení projektu je kromě stavebních úprav vedoucích k modernizaci, také nákup technologie určené pro 3D metrologii a bezkontaktní scanování a rovněž nákup víceosého CNC obráběcího centra použitelného pro prototypovou stavbu realizovanou ve výuce. Do nově zmodernizovaných a zrekonstruovaných prostorů bude také přesunuto již existující vybavení, které v nových prostorech nalezne odpovídající podmínky pro jeho provozování a jeho implementace do výuky. Konkrétně se jedná o vybavení pro stereoskopickou projekci, dále pak vybavení do učeben na počítačovou podporu konstrukce a designu a rovněž vybavení pro prototypovou dílnu. V rámci řešení projektu proběhne také zkušební provoz. Celkové předpokládané uznatelné náklady při realizaci tohoto projektu představují částku 21 189 736,- Kč. Přičemž výše příspěvku EU hrazených prostřednictvím finančních zdrojů čtvrté prioritní osy Operačního programu VaVpI 18 011 275,6 Kč, a ze státního rozpočtu ČR je 3 178 460,4 Kč.

www.opvavpi.cz

Rok zahájení 2014

Rok ukončení 2015WWW server aktualizován dne 25. 5. 2022-08:22 - Tato stránka aktualizována dne 5. 2. 2016-15:32 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek