Ph.D. study

The Ph.D. work themes.

1.
2. .
3.

Školitel: Doc.Ing.P.Tomčík,Ph.D.

Další témata je možné vypsat na základě pohovoru s vedoucím katedry!!
Předchozí pohovor na školicím pracovišti s kladným výsledkem je nezbytnou podmínkou pro přijetí!!!

Probíhající témata doktorských prací:

Vývoj metodik testovaní materiálu simulující podmínky reálného provozu automobilu
Ing. Filip Huvar, školitel doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.

Vývoj metodiky pevnostních analýz kompozitových dílů pro automobily
Ing. Miroslav Suchánek, školitel doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.

Testování materiálů pro struktury pohonů elektromobilů
Ing. Marek Beseda, školitel doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.

Materiály pro automobilový design
MgA. Petr Sehnoutka, DiS., školitel doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.

Materiály pro stavbu komponent pro e-mobilitu
Ing. Adam Polak, školitel doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.WWW server aktualizován dne 17. 3. 2022-07:52 - Tato stránka aktualizována dne 22. 3. 2021-13:28 - Webmaster&Webdesign - Jiří Kulhánek